gayout6

wereld-homo-kaart

801


802
803

804


  • ILGA CO-SECRETARISSEN-GENERAAL` VOORWOORD RUTH BALDACCHINO EN HELEN KENNEDY Bij het lezen van deze 12e editie van door de staat gesponsorde homofobie komt de oude Arabische uitdrukking, die later door iedereen zal worden overgenomen, in me op: 'kennis zelf is macht'.

Dit rapport biedt een compilatie van nuttige, geloofwaardige gegevens voor mensenrechtenverdedigers, maatschappelijke organisaties, regeringen, VN- en regionale agentschappen, media en bondgenoten van onze gemeenschappen in de strijd voor een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving.


Als zodanig kan een enkele tool voor verschillende doeleinden worden gebruikt: deze informatie kan nuttig zijn om belangenbehartiging en veranderingsprocessen te ondersteunen in samenlevingen waar seksuele geaardheid en andere kwesties elkaar kruisen; instellingen kunnen de balans opmaken van mensenrechtenschendingen waarmee LHBQ's wereldwijd worden geconfronteerd en inspanningen versnellen om een ​​einde te maken aan deze wreedheden; media en bondgenoten kunnen nauwkeurige verwijzingen vinden naar de werkelijke inhoud van wetten, en vervolgens rapporteren en mensen bewust maken van waar deze informatie toe leidt.


Het is een uniek document: het overbrugt de wereld van technische blackletter-wetbepalingen, volgt de vooruitgang in mondiale en regionale mensenrechtensituaties en biedt inzicht (en overvloedige bronnen) in de sociale omstandigheden waarin LHBQ-mensen het afgelopen jaar leefden en ervoeren.


Het aantal wetten dat ons recht waarborgt om een ​​andere seksuele geaardheid te uiten (decriminalisering), ons beschermt tegen geweld en haat, of ons erkent als mensen die behoefte hebben aan relaties, is in de loop der jaren sterk uitgebreid.


Vergelijkende overzichten zoals die van door de staat gesponsorde homofobie bieden mensenrechtenverdedigers waardevol inzicht in andere staten: hoe rechten worden ontzegd of gehandhaafd, hoe zondebokken eruitzien en hoe onze kwesties ideologische slagvelden worden in politieke ruimten.


6 DOOR DE STAAT GESPONSORDE HOMOFOBIE - MEI 2017 In de afgelopen twaalf maanden heeft ILGA meer onderzoek gedaan op een aantal gebieden: een Trans Legal Mapping Report, de ILGA-RIWI Global Attitudes Survey on lgbtq+I People in samenwerking met Logo, en zeer nuttige compilaties van en commentaren op SOGIESC-kwesties bij verschillende mechanismen van de Verenigde Naties.


Samen met deze door de staat gesponsorde homofobie vormen ze allemaal een belangrijk en betrouwbaar corpus van informatie in de handen van individuele activisten, NGO's en bondgenoten, waarin de geleefde realiteit en ervaringen van lgbtq+IQ-mensen van over de hele wereld aan de orde komen.


Onze dank gaat uit naar iedereen die aan dit rapport heeft gewerkt: de co-auteurs, Aengus Carroll en Lucas Ramón Mendos; de talrijke bijdragers aan deze editie; ILGA-medewerkers, vertalers, kaartenmaker en ontwerper en in het bijzonder aan alle ILGA-leden wier kennis dit rapport blijft ondersteunen.


DOOR DE STAAT GESPONSORDE HOMOFOOBIE - MEI 2017 7 VOORWOORD VAN CO-AUTEURS AENGUS CARROLL, LLM, IS EEN IN IERLAND GEVESTIGDE AUTEUR EN CONSULTANT MENSENRECHTENONDERZOEKER OVER SOGIESC-KWESTIES.


Het fundamentele doel van het produceren van ILGA's jaarlijkse door de staat gesponsorde homofobie-publicatie is om op één plek informatie te verzamelen over 's werelds wetten die relevant zijn voor seksuele geaardheid.


Naast het lidmaatschap van ILGA van ongeveer 1300 SOGIESC-gerelateerde organisaties, is deze publicatie in de eerste plaats bedoeld om een ​​verzameling van nauwkeurige en geloofwaardige referentiebronnen te bieden aan onderzoekers, mensenrechtenverdedigers, agentschappen, organisaties, instellingen en bondgenoten.


Voortbouwend op het auteurschap van eerdere edities, biedt de publicatie dit jaar een aanzienlijk uitgebreidere dekking van elke staat waar specifieke wetgeving inzake seksuele geaardheid van toepassing is.


Aan de andere kant is specifieke wetgeving die ons beschermt tegen discriminatie en geweld - bescherming - de afgelopen jaren sterk uitgebreid, en de wetten die ons erkennen als wezens die behoefte hebben aan relatie en familie - erkenning - nemen ook toe.


Bij de rood-groene single snapshot-kaart van ILGA van de wereldwijde juridische situatie met betrekking tot seksuele geaardheid in de wereld, zijn individuele kaarten over deze drie overkoepelende categorieën opgenomen die de lezer in staat stellen om in één oogopslag meer specifieke informatie te verzamelen.


JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN 2016/2017 Via de reguliere deskresearch-kanalen van toetsing bij individuen, NGO’s en lhbtq+I-organisaties, maar ook institutionele bronnen, waaronder staatscouranten, zijn wij in staat grotendeels op de hoogte te blijven van de juridische ontwikkelingen op de veertien categorieën we zetten dit in kaart in de secties ‘Overzicht van de wetgeving’ en ‘Criminaliserende staten’ van deze publicatie.


8 DOOR DE STAAT GESPONSORDE HOMOFOOBIE - MEI 2017 Als zodanig zijn we constant op zoek naar een zinvollere categorisering van de rechtsstaat met betrekking tot seksuele geaardheid.

Booking.com