gayout6

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBTQ+) personen in de Amerikaanse staat Ohio kunnen te maken krijgen met een aantal juridische uitdagingen die niet-LGBTQ+ inwoners niet ervaren. Seksuele activiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht is legaal in Ohio, en het homohuwelijk wordt sinds juni 2015 wettelijk erkend als gevolg van Obergefell v.Hodges. De statuten van Ohio behandelen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit niet; De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Bostock v. Clayton County stelde echter vast dat discriminatie op de arbeidsmarkt van lgbtq+ mensen illegaal is in 2020. Bovendien hebben een aantal steden in Ohio (waaronder Columbus, Cincinnati, Cleveland, Dayton en Toledo) een anti-discriminatiewet aangenomen. verordeningen die bescherming bieden op het gebied van huisvesting en openbare accommodaties. Ook conversietherapie is in een aantal steden verboden. In december 2020 heeft een federale rechter een wet ongeldig verklaard die geslachtsverandering op de geboorteakte van een individu in Ohio verbiedt.

Recente opiniepeilingen hebben aangetoond dat lgbtq+-rechten steun genieten onder de bevolking in de staat. Uit een onderzoek van het Public Religion Research Institute uit 2016 bleek dat 61% van de inwoners van Ohio het homohuwelijk steunde. Uit een ander onderzoek door dezelfde enquêteur uit 2019 bleek dat 71% van de respondenten voorstander was van non-discriminatiewetten die lhbtq+ mensen beschermen. Gayout Beoordeling - van 0 ratings.
Dit ip-adres is beperkt.
Booking.com