gayout6

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in de Amerikaanse staat Nebraska kunnen te maken krijgen met juridische problemen die niet-LHBT-ingezetenen niet ervaren. Seks van hetzelfde geslacht is legaal in Nebraska en het homohuwelijk is sinds juni 2015 erkend als gevolg van Obergefell v. Hodges. De staat verbiedt discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit in werkgelegenheid en huisvesting na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in Bostock v. Clayton County en een daaropvolgende beslissing van de Nebraska Equal Opportunity Commission. Bovendien heeft de grootste stad van de staat, Omaha, openbare voorzieningen getroffen.
In 2018 werd Megan Hunt de eerste openlijk LGBT-persoon die werd gekozen in de Nebraska-wetgevende macht. Uit peilingen van 2019 van het Public Religion Research Institute bleek dat 73% van de inwoners van Nebraska voorstander was van antidiscriminatiewetgeving ter bescherming van LGBT-mensen. Gayout Rating - van 0 ratings.
Dit ip-adres is beperkt.
Booking.com