gayout6

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) personen in de Amerikaanse staat Indiana genieten de meeste van dezelfde rechten als andere mensen. Het homohuwelijk is legaal in Indiana sinds 6 oktober 2014, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof weigerde een beroep in overweging te nemen in de zaak Baskin v. Bogan.
In een baanbrekende uitspraak van de rechtbank van april 2017 werd geoordeeld dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid gelijk staat aan discriminatie op grond van "geslacht", zoals gedefinieerd in de Civil Rights Act van 1964. De uitspraak, uitgevaardigd door het Seventh Circuit Court of Appeals, stelt seksuele geaardheid vast als een beschermd kenmerk op de werkplek, dat oneerlijke discriminatie verbiedt. Niettemin zijn de LGBT-rechten in Indiana nog steeds vrij beperkt in vergelijking met andere staten met veel liberalere wetten. Tot op de dag van vandaag zijn de staatsstatuten nog niet gewijzigd om seksuele geaardheid en genderidentiteit op te nemen als non-discriminatiegronden. Gayout Rating - van 0 ratings.
Dit ip-adres is beperkt.
Booking.com