gayout6

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT's) in de Amerikaanse staat Arkansas kunnen te maken krijgen met juridische problemen die niet-LGBT-ingezetenen niet ervaren. Seks tussen hetzelfde geslacht is legaal in Arkansas. Het homohuwelijk werd voor korte tijd legaal door een rechterlijke uitspraak op 9 mei 2014[1], onder voorbehoud van schorsing en beroep. In juni 2015 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof in Obergefell v. Hodges dat wetten die het homohuwelijk verbieden ongrondwettelijk zijn, waardoor het homohuwelijk in de hele Verenigde Staten wordt gelegaliseerd, ook in Arkansas. Desalniettemin werd discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit niet verboden in Arkansas totdat het Hooggerechtshof het in Bostock v. Clayton County, Georgia in 2020 landelijk verbood.

Blijf op de hoogte van gay-evenementen in Arkansas | Gayout Rating - van 0 ratings.
Dit ip-adres is beperkt.
Booking.com